Accreditatie

Deze conferentie is geaccrediteerd door:

  • NIP Eerstelijnspsychologie 5 punten.
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J), NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Basis-Pedagoog
Herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog
Jeugdzorg pedagoog
Jeugdzorg psycholoog
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Orthopedagoog-Generalist
Orthopedagoog-Generalist (supervisor)

  • K&J/OG herregistratie                    4,5 punten
    K&J/OG opleiding - behandeling    0,5 punt
    K&J/OG opleiding - diagnostiek      0,5 punt
    K&J/OG opleiding - overige taken   1 punt
  • SKJ Kwaliteitsregister Jeugd.

 De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door onze kennispartner: