Informatiemarkt 2019

Bepper Balance Methode
De Bepper Balance Methode is een coaching methode. De professional en cliënt werken aan verbetering met een fysieke tool die je kunt inzetten bij één of meer kinderen of volwassenen tegelijk.  Het laat cliënt én professional snel voelen, zien en ontdekken hoe het anders kan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, volwassenen én professionals het fijn vinden om met het Bepper Bord te werken. Je cliënt voelt zich eigenaar van zijn probleem en ontdekt zelf. Zo komt hij in zijn kracht en wint aan zelfvertrouwen. Tegelijkertijd geeft het de professional snel toegang tot veel informatie en helpt de richting van verdere hulpverlening in kaart brengen. Lees meer op www.bepperbalance.com of kom langs bij de stand voor een proefsessie.

COTAPP | Boom Uitgevers Amsterdam
Met de digitale test COTAPP meet u aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De resultaten geven inzicht in de cognitieve vaardigheden die een rol spelen in het schoolse leren en het dagelijks leven. Zodat kinderen geholpen worden met passende begeleiding op school of verder diagnostisch onderzoek bij vermoedens van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme. COTAPP is een product van Boom Psychologie & Psychiatrie.

Hogrefe Uitgevers
Hogrefe Uitgevers werkt voor psychologen en orthopedagogen, psychiaters en psychotherapeuten die hun werk willen onderbouwen. Daarom geven we tests, vragenlijsten en boeken uit die diagnoses onderbouwen, die selectieprocedures ondersteunen, die handvatten bieden voor behandeling.

We worden daarin ondersteund door onze internationale collega's: Hogrefe maakt deel uit van een netwerk van uitgeverijen met vestigingen in veertien Europese landen. Met al onze publicaties willen we kennis uit de wetenschap vertalen naar de praktijk.

Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website 
www.instondo.nl.

Instondo Academy
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website 
www.instondo-academy.nl.

Zien in de klas
ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau. Ons team bestaat uit NVO-orthopedagogen, GZ-psychologen en NIP-psychologen met een PABO-achtergrond of ervaring met het werken in het (speciaal) onderwijs. We richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de klas en de school, zodat we alle klassen gelukkig kunnen zien: dat is onze missie! Kijk voor onze inspirerende Wijzers, praktische downloads en producten op onze website www.zienindeklas.nl.