Informatiemarkt 2019

COTAPP | Boom Uitgevers Amsterdam
Met de digitale test COTAPP meet u aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De resultaten geven inzicht in de cognitieve vaardigheden die een rol spelen in het schoolse leren en het dagelijks leven. Zodat kinderen geholpen worden met passende begeleiding op school of verder diagnostisch onderzoek bij vermoedens van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme. COTAPP is een product van Boom Psychologie & Psychiatrie.

Hogrefe Uitgevers
Hogrefe Uitgevers werkt voor psychologen en orthopedagogen, psychiaters en psychotherapeuten die hun werk willen onderbouwen. Daarom geven we tests, vragenlijsten en boeken uit die diagnoses onderbouwen, die selectieprocedures ondersteunen, die handvatten bieden voor behandeling.

We worden daarin ondersteund door onze internationale collega's: Hogrefe maakt deel uit van een netwerk van uitgeverijen met vestigingen in veertien Europese landen. Met al onze publicaties willen we kennis uit de wetenschap vertalen naar de praktijk.

Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website 
www.instondo.nl.

Instondo Academy
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casu├»stiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website 
www.instondo-academy.nl.

Zien in de klas