Maretha de Jonge 

De toekomst van de orthopedagoog

Er is de laatste jaren nogal wat veranderd in het werkveld van zorg en onderwijs. De wet Passend Onderwijs (2014), wet op de Jeugdzorg (2015), Participatiewet (2015) en het regeerakkoord (2017), brachten belangrijke veranderingen met zich mee voor het werkveld, leerlingen/cliënten en betrokkenen, en natuurlijk ook voor onze beroepsgroep.
Sinds 2013 wordt gestreefd naar opname van de orthopedagoog-generalist (OG) in de Wet-BIG. Hoe ver zijn we inmiddels? De wens van orthopedagogen om de OG een separaat BIG-geregistreerd beroep te maken, heeft geleid tot discussie onder pedagogen en psychologen over verschillen tussen deze disciplines, afbakening en eigenheid. Maar ook onder psychologen is discussie over de opleiding van de (GZ-)psycholoog van de toekomst. Het ministerie van VWS vraagt zich af waarom ons veld zo versnipperd is en of de toeleiding tot postmaster-opleiding niet efficiënter kan.
Voor orthopedagogen werd het noodzakelijk om hun beroepsidentiteit, eigenheid en meerwaarde naast, en in samenwerking met andere disciplines, nog eens onder de loep te nemen. In mijn vakgroep werden twee onderzoeksprojecten gestart: onder orthopedagogen en onder werkgevers. Wat weten we inmiddels over de gevolgen van de transitie voor onze opleiding en ons vak, over de wensen van werkgevers en hun visie op de toekomst? In deze presentatie praat ik u graag bij, kijk ik met u in de spiegel en kijken we samen in de glazen bol voor een blik op de toekomst van de orthopedagoog.

Prof. Dr. Maretha de Jonge is opgeleid als orthopedagoog en geregistreerd als Orthopedagoog-Generalist, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Maretha werkt deels op de afdeling psychiatrie – ontwikkelingsstoornissen van het UMC Utrecht. Zij heeft zich gespecialiseerd in autisme spectrum stoornissen en selectief mutisme en heeft een ruime ervaring op het gebied van diagnostiek, behandeling en orthopedagogische zorg. Tevens is zij als docent werkzaam voor de RINO-groep, de Universiteit Leiden en het ADI-R/ADOS opleidersnetwerk gecoördineerd door Accare opleidingen. Daarnaast werkt zij als bijzonder hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich onder andere op de beroepspraktijk en de opleiding van orthopedagogen en orthopedagoog-generalisten.