Irene den Uijl 

Infant Mental Health, identificatie jonge kind ASS 
Vroegsignalering van Autismespectrumstoornissen: is het mogelijk; is het wenselijk?

Regelmatig wordt gehoord dat het te vroeg zou zijn om een autismespectrumstoornis te kunnen vaststellen bij een jong kind. Of dat het niet wenselijk zou zijn om op jonge leeftijd al een diagnose te stellen. Als argumenten worden dan genoemd: dit kind heeft meer tijd nodig, het kind groeit er wel overheen, het komt wel goed. Ouders laten zich hierdoor graag geruststellen….
In de afgelopen jaren is er veel kennis vergaard over de vroege signalen van kinderen met een autismespectrumstoornis. Hierdoor is het mogelijk eerder tot vroegsignalering te komen en de kinderen en de gezinnen passende interventies te bieden. De ontwikkelingskansen van de kinderen met een autismespectrumstoornis worden hierdoor verbeterd. Neurologisch onderzoek toont verandering op hersenniveau aan na vroeginterventies. Dit ondersteunt het belang van vroeg interveniëren.
Het jonge kind groeit op met ouders die zich ontwikkelen in hun ouderschap. Het herkennen van de signalen van een autismespectrumstoornis door een professional kan erkenning voor de ouders betekenen en een groot verschil maken voor hun ontwikkeling als ouders.
In deze parallelsessie wordt stil gestaan bij de mogelijkheden van vroegsignalering van autismespectrumstoornissen en de wenselijkheid daarvan.

Irene den Uijl-Ohlsen is orthopedagoog/GZ-psycholoog en IMH-specialist DAIMH. Irene is haar loopbaan begonnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze werkte als orthopedagoog in een aantal verschillende instellingen. Ze heeft vervolgens een overstap gemaakt naar de gespecialiseerde GGZ. Ze werkte ruim 12 jaar bij Centrum Autisme, kind en jeugd, Rivierduinen in Leiden. Sinds enkele jaren werkt ze als GZ-psycholoog en regiomanager inhoud bij MOC ‘ t Kabouterhuis.
Irene is sinds 2014 lid van het AJK  (expertisenetwerk Autisme Jonge Kind) en neemt hierbij deel aan de werkgroep diagnostiek.