Jantien Gerdes

Samenwerking onderwijs & jeugdhulp: een open deur? 

In de begeleiding van kinderen wordt meer en meer de nadruk gelegd op samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld samenwerking tussen leerkrachten en (ortho)pedagogen. Van oudsher bestond de samenwerking tussen docenten en (ortho)pedagogen voornamelijk uit het uitwisselen van kennis. Iedere discipline bleef hierbij keurig op het eigen terrein, in het eigen kantoor en in het eigen klaslokaal. Onderzoek wijst uit dat er veel te winnen valt wanneer leerkrachten en behandelaars juist wel op elkaars terrein durven komen en samen zoeken naar een integrale aanpak. Dergelijke samenwerking is vruchtbare grond voor verbetering van ondersteuningstrajecten én voor professionele ontwikkeling. Toch is intensieve samenwerking tussen onderwijs en orthopedagogen lang niet altijd vanzelfsprekend. Professionals uit beide domeinen kunnen elkaar vaak letterlijk en figuurlijk niet bereiken. Wat is ervoor nodig om de deur open te zetten en over de drempel te stappen?
In deze lezing gaan we in op de theoretische bestanddelen voor effectieve samenwerking, én we gaan in op de vraag hoe professionals uit verschillende domeinen zelf kunnen bijdragen aan verbeterde samenwerking.

Jantien Gerdes is als docent-promovendus verbonden aan Scholengemeenschap Lelystad (SGL) en de VU Amsterdam. Ze is opgeleid als docent drama en heeft Onderwijswetenschappen gestudeerd aan de OU. Ze heeft jaren in het management team van SGL gewerkt.