Rob Gilsing

Interprofessionele dialoog als sleutel tot echte transformatie

De transformatie is veelomvattend en complex, en grotendeels op een ministerie bedacht. Het gaat onder meer om preventie, vroegsignalering, eigen kracht en verantwoordelijkheid, passende en integrale hulp. Veel betrokkenen signaleren dat de transformatie, bijna 5 jaar na invoering van de Jeugdwet, nog in de kinderschoenen staat. Rob Gilsing zal betogen dat de transformatie vooral vorm moet krijgen op de werkvloer, waar professionals vanuit verschillende domeinen elkaar tegen komen in de ondersteuning van cliënten. Professionals zullen samen met cliënten steeds op zoek moeten naar een passende mate van zelfregie, de zorgcoördinatie moeten beleggen en planmatig moeten werken. Dat veronderstelt dat professionals de dialoog voeren over de centrale transformatiedoelen. Wat is eigen kracht? Wat is integrale en passende hulp? Het omgaan met andere denkbeelden daarover en het gelijktijdig zoeken naar gezamenlijkheid in de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen is een cruciale competentie van de getransformeerde jeugdhulpprofessional.

Rob Gilsing is sinds 1 mei 2018 is lector Jeugdhulp in transformatie aan de Haagse Hogeschool. Hij is van oorsprong politicoloog. Vanaf 1996 werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en deed onderzoek naar lokaal jeugdbeleid. Hierop promoveerde hij in 2005. In 2009 werd hij hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. Daar onderzocht hij de transitie en transformatie van de jeugdhulp – naast een breed scala aan andere onderwerpen. Vanuit zijn lectoraat ondersteunt hij met praktijkgericht onderzoek de transformatie jeugdhulp en geeft mede van daaruit voeding aan de opleiding voor jeugdhulpprofessionals.