Mirella van Minderhout

Kind in zijn context 
Maar hoe breng je de context in beweging? De veranderende rol van de orthopedagoog in onderwijs.

Des te meer problematiek een kind heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn context om tot ontwikkeling te komen. Terwijl er soms een tegengestelde beweging is en gezegd wordt, dit is zo complex ‘ik ben docent en geen therapeut’. In deze (inter)actieve workshop gaan we in op kennis en vaardigheden die we nodig hebben om in lastige situaties ook steeds de context van een kind centraal te stellen. Als we willen dat een kind verandert/iets anders gaat doen, dan weten we dat de ouders en leerkracht of opvoedprofessional iets anders moeten gaan doen en als we willen dat de professional iets anders gaat doen naar het kind, dan zullen we als orthopedagogen zelf in de spiegel moeten kijken om te zien wat wij anders kunnen doen om dit te bevorderen. Dit vraagt naast inhoudelijke expertise vooral begeleidings- en coachingsvaardigheden, want een begeleider is iemand om van te leren en een coach is iemand om mee te leren.

Drs. Mirella van Minderhout is orthopedagoog en onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht en als groepsleidster in de gehandicaptenzorg. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs en zorg voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor professionals, werkt zij als trainer/adviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties en schreef publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie kennisbank op www.bureaumind.nl). Ze verzorgt post-academisch onderwijs voor schoolpsychologen, GZ-psychologen en NVO-OG en is supervisor. Ook is ze landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden en het vormgeven van beleid en uitvoering van transitie jeugdzorg.