Frans Pijpers

Stress: vriend of vijand? Early Life Stress in beeld

Stress is van alledag. Wij kunnen niet overleven zonder stress. Anderzijds kan stress toxisch worden. 
Al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt de relatie onderzocht tussen stressvolle ervaringen vroeg in het leven en gezondheid en ziekten op volwassen leeftijd. Barker begon met onderzoek naar de invloed van de kwaliteit van voeding in de kindertijd op hart- en vaatziekten als volwassene. Dit was het begin van het onderzoek naar de ‘Developmental Origins of Health and Diseases’, waarin naast voeding steeds meer psychosociale factoren werden meegenomen. Eind van de vorige eeuw deed Felitti onderzoek naar de gevolgen van tien ernstige, stressvolle ervaringen in het leven van kinderen, Adverse Childhood Experiences (ACE’s). Kinderen die vier of meer ACE’s hebben meegemaakt, hebben een grote kans op ongezondheid en ziekten op volwassen leeftijd. De relatie tussen stress tijdens het opgroeien (Early Life Stress) en ziekten later zal toegelicht worden. Ook aangrijpingspunten voor preventie van Early Life Stress komen aan bod.

Dr. Frans Pijpers werkt sinds de oprichting in 2010 bij het NCJ. Eerst als senior adviseur en als adjunct-directeur. Inmiddels werkt Frans als adviseur voor het onderwerp Early Life Stress. Frans hield zich in de loop van jaren de beziggehouden met veel verschillende onderwerpen, variërend van hoogbegaafdheid, gezonde kinderopvang, chronisch zieke kinderen in de omgeving, digitale innovatie, antisociale jongeren en IVH. Frans heeft een achtergrond als huisarts, jeugdarts bij GGD West-Brabant, onderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en hoofd implementatie, training en opleiding bij TNO Kwaliteit van Leven. Hij is gepromoveerd op Schoolgezondheidsbeleid in het basisonderwijs. Ook was hij hoofd jeugdgezondheidszorg en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) bij GGD West-Brabant en hoofd JGZ bij GGD Amsterdam.