Frouke Sondeijker

Samenwerking rond vluchtelingenkinderen

Nederland kende afgelopen jaren een forse toestroom van vluchtelingen. Een groot deel van de statushouders in ons land is jonger dan 18 jaar. Het betreft een kwetsbare groep jeugdigen met een verhoogd risico op allerlei (gezondheids)problemen. Vanuit de taak aangaande publieke gezondheid speelt de JGZ een cruciale rol in de zorg en ondersteuning aan vluchtelingenkinderen. Aandacht voor innovatieve werkwijzen is hierbij van groot belang, omdat de standaard aanpak vaak niet leidt tot vroegtijdig bereik. We hebben 3 innovatieve praktijken in beeld gebracht, waarin wordt samengewerkt met o.a. onderwijs, peuterspeelzalen en lokale teams. Het beeld is gebaseerd op ervaringen van ouders en jeugdigen, JGZ-professionals en hun lokale samenwerkingspartners. Juist op dit moment, nu gemeenten steeds vaker geconfronteerd worden met grote aantallen nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond en overal dezelfde vragen opkomen, is het cruciaal best practices, geleerde lessen, potentieel werkzame elementen en ervaringen van vluchtelingengezinnen rond jeugdgezondheidszorg aan vluchtelingenkinderen te delen.

Dr. Frouke Sondeijker is kinder- en jeugdpsycholoog en werkt sinds september 2018 bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker en hoofd van de onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs. Zij doet onderzoek op het terrein van jeugd en gezinnen binnen het brede sociaal domein. Zij werkt graag dicht op en samen met beleid, praktijk en onderwijs, en vindt het belangrijk dat resultaten van onderzoek direct zijn toe te passen. 
Energie krijgt Frouke van het samen zoeken naar hoe ontwikkelingen in praktijk en beleid hand in hand kunnen gaan met onderzoek, om zo de ondersteuning en hulp aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. In 2006 promoveerde zij op een onderzoek naar het ontstaan van gedragsproblemen bij jongeren en de rol van biologische factoren hierin. Om onderzoek en praktijk met elkaar te kunnen verbinden gaf ze vervolgens onderwijs aan de Erasmus Universiteit en werkte ze als psycholoog in het Sophia kinderziekenhuis. Van 2007 tot 2011 werkte Frouke bij Van Montfoort, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezig houdt met professionalisering in de jeugdzorg. In 2011 ging Frouke als psycholoog en onderzoeker aan de slag bij de Opvoedpoli. Daar zette zij samen met de UvA en prof. Jo Hermanns onder meer een onderzoek op naar de werkzaamheid van het Wraparound Care Model. Vervolgens heeft Frouke haar kennis en expertise ingezet en verbreed binnen het Nederlands jeugd instituut, als programmaleider van het team basiszorg voor jeugd- en gezin in de wijk.