Ina van Berckelaer-Onnes 

De orthopedagogiek niet meer weg te denken uit ons zorgsysteem

De orthopedagogiek kent een rijke historie. Ontsproten uit het klinische werkveld heeft zij zich tot een belangrijke wetenschap ontwikkeld. Haar kracht ligt in de voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk. Daar waar de gewone opvoeding te kort schiet biedt zij weer perspectief. De directe lijn naar de alledaagse praktijk maakt haar positie in de zorgverlening aan ouder en kind, die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden, onmisbaar. De orthopedagoog heeft tevens een coördinerende rol in het hulpverleningsproces. Zij/hij legt de verbinding tussen alle betrokken hulpverleners en legt de adviezen weer in handen van de opvoeders op de plek waar de daadwerkelijke opvoeding plaats vindt.
In onderhavige presentatie wordt vanuit historisch perspectief het belang en de waarde van de toekomstige orthopedagoog nader toegelicht.

Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes behoort tot een van de eerste lichtingen orthopedagogen. Ze studeerde af in 1967 aan de Leidse Universiteit en promoveerde in 1979 in Utrecht op “Vroegkinderlijk Autisme: een opvoedingsprobleem”.  In 1991 werd zij hoogleraar aan de  Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling orthopedagogiek. Inmiddels is ze met emeritaat, maar nog actief bezig op het terrein van de orthopedagogiek, zowel in klinische als wetenschappelijk opzicht. Ze is nog actief betrokken bij verschillende researchprojecten (Universiteit Leiden, Universiteit van Padua, Italië) en werkzaam bij de SARR Expertisecentrum Autisme en als consulent bij CCE Nederland (Centrum voor Consultatie en Expertise). Ze is (mede)auteur van verschillende (inter)nationale publicaties die een duidelijk link naar de orthopedagogiek hebben.