Levi van Dam

De orthopedagoog als futuroloog?!

Orthopedagogen kijken naar het kind in zijn of haar context, zit er spanning op wat het kind kan en wil en de mogelijkheden van de omgeving? Vervolgens wordt er op basis van het verleden en heden een plan gemaakt voor de toekomst. Zijn orthopedagogen daarmee eigenlijk futurologen? Voorspellers van de toekomst? In theorie wel, de praktijk laat echter te wensen over. De middelen waarmee orthopedagogen werken zijn niet bepaald futuristisch te noemen: vragenlijsten in plaats van real-time biofeedback. Observatie in plaats van big-data analyse en smartphone feedback. En mens in plaats van robot. Kinderen zijn de meest adaptieve wezens, nieuwe technologieën zijn een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Hoe kunnen orthopedagogen daar gebruik van maken in hun dagelijkse praktijk om zo betere toekomstvoorspellers te worden?

Levi van Dam was als jongere een ‘stapelaar’. Van het vbo stapte hij over naar de mavo, stroomde door naar de mbo-opleiding sociaal-pedagogisch werk, om na een hboopleiding sociaal-pedagogische hulpverlening orthopedagogiek te gaan studeren. Eind 2018 promoveerde hij bij de Universiteit van Amsterdam op de JIM-aanpak, een zelfontworpen interventie waarbij jongeren met sociaal-emotionele problemen een mentor uit hun omgeving kiezen. 
Op dit moment zet Van Dam zich vanuit Spirit in voor Garage2020, een innovatiewerkplaats die samen met gemeentes en instellingen werkt aan creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken in de hulpverlening. Mogelijkheden van bestaande en nieuwe technologie worden hiervoor volop benut.