Lisette van Zonneveld en Chantal Babczynski

Preventief ingrijpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan 
Waarom wachten totdat het te laat is?

Sinds 2007 is een dalende trend zichtbaar in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Hoewel deze trend veelbelovend lijkt, kampen grote en kleinere steden nog steeds met ernstige criminele problemen, welke vaak veroorzaakt worden door jonge en persistente daders.
Met als doel om de jeugdcriminaliteit terug te dringen heeft de gemeente Amsterdam een team opgericht van professionals uit de jeugdzorg in samenwerking met de Universiteit Leiden, het Preventief Interventie Team ofwel het PIT. Het PIT hanteert een unieke werkwijze waarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om de sterkte-zwakte profielen van kinderen met een hoog risico op een criminele toekomst in kaart te brengen. Tezamen met de expertise van de PIT professionals leidt dit tot maatwerk interventies gericht op het preventief tegengaan van jeugdcriminaliteit.
Onze doelgroep bestaat uit kinderen die op jonge leeftijd externaliserend probleemgedrag laten zien, mede als minderjarige broertjes en zusjes van delinquenten. Belangrijk in onze aanpak is de samenwerking met scholen. Niet alleen om kinderen waar zorgen over zijn bij ons aan te melden, maar ook juist om de interventies in te kunnen zetten. Tijdens deze parallelle sessie geven wij jullie een inkijkje in deze unieke werkwijze. Waarbij wij zowel de praktijk als de wetenschap zullen belichten en de rol van de orthopedagoog.  


Lisette van Zonneveld
heeft de bachelor orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Leiden. Hierna heeft zij de tweejarige research master “Developmental Psychopathology in Education and Child Studies” aan de Universiteit Leiden gevolgd. Hierbij lag niet alleen de nadruk op het ontwikkelen van onderzoek vaardigheden, maar ook de klinische vaardigheden. Na het afronden van deze master is Lisette direct gestart als onderzoeksassistent bij de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Leiden. In deze functie was zij betrokken bij de opzet en uitvoering van de screening op sociale leerbaarheid in samenwerking met het Preventief Interventie Team van de Gemeente Amsterdam. In 2015 werd Lisette aangesteld als promovendus en heeft zij onderzoek gedaan naar de neurocognitieve en neuroaffectieve mechanismen onderliggend aan antisociaal gedrag bij kinderen met een hoog risico op een criminele toekomst. Onlangs heeft zij haar proefschrift afgerond en is zij zich aan het oriënteren op een baan in de jeugd GGZ.


Chantal Babczynski
heeft in 2006 de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool van ’s-Hertogenbosch. Hierna is zij aan de slag gegaan bij de William Schrikker Jeugdreclassering in Amsterdam. Als casemanager werkte zij op het raakvlak van strafrecht, jeugdzorg en gehandicaptenzorg en gaf zij trainingen aan jeugdigen om recidive te voorkomen. In 2011 is Chantal gedetacheerd naar het Preventief Interventie Team (PIT) van de Gemeente Amsterdam, waar zij nog steeds met veel plezier werkt. In haar carrière  binnen de Jeugdzorg heeft zij dus ervaring met jeugdigen die al in de criminaliteit zijn belandt als met preventief handelen om dit te voorkomen.

De laatste jaren houdt Chantal zich voornamelijk bezig met de doorontwikkeling van de PIT werkwijze en het opleiden van professionals in andere Gemeentes. Haar ambitie voor de toekomst is een landelijk Expertisecentrum om preventief werken verder op de kaart te zetten.